Onderhoudscontracten

Het is verstandig om een biomassa cv-systeem periodiek, minimaal 1 keer per jaar goed te laten nazien.

Dit is nodig, omdat er op die manier voor gezorgt wordt dat de installatie optimaal en bedrijfszeker funktioneerd, er geen onnodige schade ontstaat door onopgemerkte vervuiling en om te zorgen dat de verbranding optimaal blijft.

Uiteidelijk is er gekozen voor een CO2 neutrale verwarmingswijze, en door periodieke controle, zorgen wij er voor dat de uitstoot uit de schoorsteen zo optimaal mogelijk schoon is.

Een onderhouscontract geeft tevens recht op onze 24-uurs service. Wij zorgen er dan voor dat u binnen 24 uur bezoek heeft van een servicemonteur die een probleem kan oplossen. Is het nodig om sneller bezoek te krijgen, dan kan dat uiteraard, dit kan in het contract worden vastgelegd.

Gelijktijdig met het periodiek onderhoud kan door ons ook de schoorsteen worden geveegd en eventueel andere zaken als zonneboilers etc. worden gecontroleerd.

Vanaf 1-1-2015 gelden er een aantal aanvullende eisen van de overheid. Deze zijn helaas nog niet helemaal uitgewerkt, maar het betekent wel dat cv-ketels vanaf 35 kW een onderhoudscontract moeten hebben om te mogen worden toegepast. ook zijn de uitstootnormen aangepast waar aan een ketel moet voldoen.

Voor een onderhoudscontract, of controle meting kunt u het beste even contact met ons opnemen.

subsidie

besparing klein

BEZOEK ONZE
SHOWROOM MET EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT
BIOMASSA KETELS
 
Subsidie

Besparingsberekening

Showroom Projecten
U bevindt zich hier: Start Onderhoudscontracten

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL