Veiligheid

veiligheid brandstofopslag.

Een brandstof-opslag moet zodanig worden gemaakt dat er een zo klein mogelijk risico is dat de opgeslagen brandstof gaat branden. Er zijn globaal gezien twee soorten brandstofopslag, welke beiden een goede manier van brandstofopslag zijn, maar i.v.m. de veiligheid net andere voorzieningen nodig hebben.

Als de juiste maatregelen worden genomen, en het systeem periodiek onderhoud / controle krijgt is een biomassa gestookt systeem minstens zo veilig als een gasgestookt systeem, er is minder explosiegevaar.

Gesloten opslag, deze is luchtdicht afgesloten. Als er in een brandstofopslag geen lucht (zuurstof) aanwezig is, is er al een veel kleiner risico dat de brandstof kan gaan branden.

Open opslag, dit is een opslag waarbij de bandstof van buitenaf open is, hier is dus veel lucht aanwezig en kan als er vuur ontstaat de brandstofvoorraad ombeperkt doorbranden.

Beveiligingen.

Om te voorkomen dat het vuur uit de ketel via het brandstof toevoer-systeem naar de brandstofopslag kan, zijn er verschillende manieren om dit te voorkomen. Meestal zijn er minimaal 2-3 veiligheden gecombineerd om een optimale beveiliging te krijgen.

  1. Thermostaat op het brandstofkanaal die als de temperatuur te hoog wordt er voor zorgt dat de vijzel een aantal keren draait om het smeulende vuur terug te draaien naar de brander
  2. Een smeltpatroon van bijenwas met een tankje van b.v. 10 liter water, welke als de temperatuur van de brandstoftoevoer te hoog wordt smelt en met het water het vuur blust. Voordeel van dit eenvoudige systeem is dat ook bij stroomuitval of wegvallen van de waterdruk deze veiligheid blijft functioneren.
  3. Sprinklerventiel op het brandstofkanaal. Dit ventiel is aangesloten op de koudwaterleiding en meet de temperatuur van het brandstof toevoer systeem. Als de temperatuur te hoog wordt blijft het sprinklerventiel net zo lang koud water in het brandstof toevoersysteem spuiten totdat de temperatuur weer gedaald is.
  4. Luchtdichte afsluiting naar brandstofopslag. dit kan op twee manieren. of met een luchtdichte afsluiting van de bunker met bijvoorbeeld een luik of klep. of door in het brandstoftoevoer systeem een zogenaamde cellenradsluis of klep te plaatsen. Deze zorgt ervoor dat er geen lucht vanuit de open brandstofopslag via het brandstof toevoersysteem binnen kan komen.

Houtpellet vacuumsystemen

  1. In vacuum transportsystemen zoals bij houtpellets dient het toevoersysteem goed geaard te worden omdat door statische elektriciteit anders vonken kunnen ontstaan.
  2. Bij het vullen van een houtpellet silo met een blaas-wagen dient de ketel van te voren ca. 1 uur te worden uitgezet, en dient de silo met niet meer dan 0,3-0,5 bar gevuld te worden. Tevens dient er een afzuiger op de retourleiding geplaatst te worden. 

Aanvullende zaken

Verder dient i.v.m. brandoverslag naar bijvoorbeeld het gebouw een brandscheiding gemaakt te worden die conform eisen van de brandweer / brandverzekering vertragend werkt. Vaak is dit 1 uur.

Een aanvullende eis kan soms ook zijn dat er een brandmelder geplaatst wordt bij ketel en / of brandstofopslag.

subsidie

besparing klein

BEZOEK ONZE
SHOWROOM MET EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT
BIOMASSA KETELS
 
Subsidie

Besparingsberekening

Showroom Projecten
U bevindt zich hier: Start Informatie Veiligheid

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL