GESPECIALISEERD IN HET ONTWERPEN VAN CO2 NEUTRALE ENERGIESYSTEMEN.

Aitec bv past voor iedere installatie de meest passende installatie toe. Dit betekent dat de bestaande of nieuwe installatie optimaal wordt gekoppeld met de nieuwe apparatuur. Of het nu voor bedrijfs-verwarming, procesverwarming of woonhuis- of appartementenverwarming is. Van ons krijgt u eerst altijd inzicht of een istallatie voor u rendabel is en welk type installatie passend is.

Ook wordt de logistiek voor aanvoer van de energie goed bekeken, zodat een praktische installatie die jaren meegaat geinstalleerd wordt. De instalaties worden op verschillende manieren toegepast.

Door ons grote leveringsprogramma zijn wij makkelijk in staat voor u een optimaal systeem samen te stellen. Daarbij kunnen we goed rekening houdenmet de door u gewenste automatisering (of niet), de door u gewenste brandstoffen (mocht u bijvoorbeeld zelfvoorzienend zijn) en uiteraard de beschikbare ruimte.

Regelmatig worden ook hybride systemen ontwikkeld in samenwerking met zonne-energie, warmtepompen gas- en olieketels of restwarmte uit processen zoals bijvoorbeeld vergistingsinstallaties. De mogelijke toepassingen zijn heel divers, maar als er een redelijke energiebehoefte is, is het al snel mogelijk om CO2-neutraal uw energie op te wekken voor verwarming of warm-tapwater.

De installaties kunnen helemaal worden ontwikkeld en uitgevoerd door onze eigen mensen, maar er wordt ook veel in samenwerking met de installateur ter plaatse een optimale oplossing bedacht. De verantwoording voor ketel en toebehoren kan geheel bij ons worden neergelegd.

Bij moderne hybride verwarmings-systemen is het belangrijk dat de toegepaste installaties optimaal geïntegreerd zijn met het gebouw en installatie. Bijvoorbeeld bij realisatie van een energie-neutrale woning heet het grote voordelen als de energiebronnen rekening met elkaar houden.

U bevindt zich hier: Start Voorpagina GESPECIALISEERD IN HET ONTWERPEN VAN CO2 NEUTRALE ENERGIESYSTEMEN.

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL